המושג הכרעה והבסה, והמילים שנכונות מאד לצבאות סדירים - אנחנו צריכים לברר אותם. אני באופן אישי סבור שהמילה הכרעה והבסה נגד ארגון גרילה וטרור אינן מילים רלוונטיות. זה אמנם לא פופלרי להגיד את זה. אני אומר את זה. אי אפשר להביס אידיאולוגיה. אי אפשר להביס ארגון טרור שחורט על דגלו טרור.

- דן חלוץ

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©