אני סבור שבתוך הנתונים שהיו בידינו, עם האמצעים שעמדו לרשותנו, יכולנו להשיג הרבה יותר אם היינו נחושים יותר. לא צריך להיות נועזים יותר; נחושים יותר, יוזמים יותר ואחראיים יותר. אלה הם שלושת הפרמטרים: נחישות, יוזמה ואחריות. או יוזמה, נחישות ואחריות.

- דן חלוץ

6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©