סיכוייה של תכנית להיות משודרת בטלוויזיה, עומדים ביחס ישיר לכמות ה"זבל" שבה.

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©