הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה ט"ו }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©