לפום צערא אגרא [לפי הצער - כך השכר].

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ בן האהא, פרק ה', משנה כ"א }

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©