ארבע מידות בנותני צדקה: רוצה שייתן, ולא ייתנו אחרים - עינו רעה בשל אחרים; שייתנו אחרים, והוא לא ייתן - עינו רעה בשלו; שייתן, וייתנו אחרים - חסיד; לא ייתן, ולא ייתנו אחרים - רשע.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ פרק ה', משנה י"ג }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©