ארבע מידות בתלמידים: ממהר לשמוע, וממהר לאבד - יצא שכרו בהפסדו; קשה לשמוע, וקשה לאבד - יצא הפסדו בשכרו; ממהר לשמוע, וקשה לאבד - חכם; קשה לשמוע, וממהר לאבד - זה חלק רע.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ פרק ה', משנה י"ב }

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©