ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ פרק ה', משנה י"א }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©