ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך - זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך - חסיד. שלך שלי, ושלי שלי - רשע.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ פרק ה', משנה י' }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©