אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו; ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי שמעון בן אלעזר, פרק ד', משנה י"ח }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©