הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד; והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי ישמעאל, פרק ד', משנה ה' }

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©