מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקוות אנוש רימה.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי לוויטס איש יבנה, פרק ד', משנה ד' }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©