כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה - לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה - לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי אלעזר בן עזריה, פרק ג', משנה י"ז }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©