הוי מתפלל בשלומה של מלכות - שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי חנניה סגן הכוהנים, פרק ג', משנה ב' }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©