מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה; מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה שפחות מרבה זימה; מרבה נשים מרבה כשפים. מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ז' }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©