כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה; ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה; וכל המרבה דברים, מביא חטא.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבן שמעון בן גמליאל הזקן, פרק א', משנה י"ז }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©