עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ שמאי, פרק א', משנה ט"ו }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©