דבר כזב - לעולם לסליחה ניתן; חביבים כזבים, לפי שהם מוליכים אל האמת. לאו, המרגיז הוא בכך, שהללו מכזבים, ונוסף לכך לכזביהם - הם יסגודו.

- פ. מ. דוסטוייבסקי
{ מתוך הספר "החטא ועונשו" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©