ידוע לכל שחרדה מתמדת אינה מבטלת את צער העתיד, אך היא בהחלט מבטלת את שמחת ההווה.

- צ'ארלס ספרג'ון

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©