דברים הראויים להתכבד בהם קורים לאלה הראויים להם.

- פלאוטוס

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©