סחורות איכותיות אינן זולות, וסחורות זולות אינן איכותיות.

- קונפוציוס

7.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©