באי אשר בדרום הפסיפיק אין אבטלה, אין פשע, אין מקלטי רדיו, אין קבצנים ואין תושבים.

- לא ידוע

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©