קל יותר לחשוב לפני ביצוע המעשה מאשר לחזור בתשובה לאחריו.

- קונפוציוס

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©