חיי האדם כמוהם כגבהות; חלקים מישוריים אינם נמצאים בהם למכביר.

- קונפוציוס

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©