בכל מערכת מוסר בה נתקלתי עד כה, הבחנתי בכך שהמחבר מתקדם זמן-מה בדרכי ההיגיון הרגילים, ומבסס את קיומו של אלוהים, או מציג הבחנות בענייני האדם; כאשר לפתע פתאום אני מתפלא לגלות שבמקום הזיווג המקובל של "יש" או "אין", אני מוצא אינספור הנחות המחוברות ל"צריך להיות" או "אינו צריך להיות". שינוי זה אינו מורגש, אך אף על-פי כן, הוא המסקנה הסופית. מכיוון שצריך להיות, או אינו צריך להיות, מבטא קשר או הצהרה מסוג חדש, הכרחי לבחון ולהסביר אותה; ובה-בעת יש לספק סיבה למה שנדמה כבלתי-נתפס, כיצד ניתן להסיק קשר חדש זה מן האחרים, אשר שונים לחלוטין ממנו.

- דייוויד יום
{ מתוך הספר "מחקר אודות טבע האדם" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©