אני מוריש את כל רכושי לאישתי בתנאי שהיא תתחתן מחדש מיד. כך יהיה לפחות אדם אחד שיצטער על מותי.

- היינריך היינה

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©