כאשר הפוליטיקאים קובלים על כך שהטלוויזיה הופכת את ההליכים לקרקס, יש להבהיר כי הקרקס היה שם מלכתחילה, והטלוויזיה בסך-הכל ממחישה שלא כל המשתתפים מאומנים כהלכה.

- אדוארד מורו

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©