הפוליטיקאי מאומן היטב באמנות חוסר-הדיוק. מילותיו נוטות להיות קהות או מעוגלות, משום שאם יהיו חדות כתער, עלולות הן לחזור אחר-כך כדי לפצוע אותו.

- אדוארד מורו

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©