ניתן לראות אם בן אדם מתוחכם לפי התשובות שלו. ניתן לראות אם בן אדם חכם לפי השאלות שלו.

- נגיב מאהפוז

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©