בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו - כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה וישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי.

- דוד בן-גוריון
{ מתוך נאום "משמעות הנגב" (ה-17 בינואר, 1955) }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©