המתחרים בכוח המסוכנים ביותר לכל אורגניזם, הם בני מינו שלו. יש להם אותם הצרכים היסודיים. הצמיחה מוגבלת על ידי אותו צורך המצוי בכמות המזערה ביותר. התנאי הפחות נוח מכול הוא הקובע את שיעור הצמיחה.

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©