החיים לא יוכלו למצוא סיבות לקיים את עצמם, לא יוכלו להיות מקור להוקרה הדדית הגונה, אלא אם כן יגמור אומר כל אחד ואחד מאתנו להעניק להם את הסגולות הללו.

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©