"כיצד יוכיח אדם אחד את שליטתו על אדם אחר, וינסטון?"

וינסטון הירהר. "על ידי כך שיגרום לו סבל" אמר.

"בדיוק כך, על-ידי שיגרום לו סבל. אין די בצייתנות. אם אינו סובל, איך תוכל להיות בטוח שהוא מציית לרצונך, ולא לרצונו שלו? שליטה משמעותה גרימת כאב והשפלה. שליטה משמעה לקרוע לגזרים מוחות של בני אדם ולשוב ולאחותם בצורות חדשות על פי בחירתך."

- ג'ורג' אורוול
{ מתוך הספר "1984" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©