אוכל טוב, מין טוב, עיכול טוב, שינה טובה: להנאות גשמיות בסיסיות אלו, לא הוסיף האדם דבר מלבד סיגריות טובות.

- מינון מקלוגלין
{ מתוך הספר "מחברת הנוירוטי השנייה" }

4.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©