השמים והארץ ומה שיש ביניהם לא נבראו כולם כי אם בעבור האדם, ועל כן שמוהו באמצע וכל הדברים מקיפים.

- רבי סעדיה גאון

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©