ישנם שני סוגים של נרקוזה אירופית; אלכוהול ונצרות.

- פרידריך ניטשה

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©