זכור ושמור: חכם השביל מן ההולכים בו! אם עלית בו - אל תעזבנו כי הוא צודק תמיד.

- עזריה אלון

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©