העולם מתחלק לשני סוגי עמים: אלה הרוצים לגרש את היהודים ואלה שאינם רוצים לקבלם. נחדל לחשוב את יהדותנו למשא כבד ונלמד להוקיר אותה.

- זאב ז'בוטינסקי

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©