כשיש רחוב ארוך מאוד שמחובר לגשר חד צדדי במקום ארקאי, ויש שתי מכוניות על הרחוב, העובדות הללו יתקיימו: א. שתי המכוניות נוסעות בכיוונים הפוכים. ב. הם תמיד יפגשו בגשר.

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©