היגיון יאמר לך שהזמן היחיד בו תוכל להשיג משהו תמורת חלק מזערי משוויו הוא כאשר אנשים אחרים מוכרים בעגמת-נפש. אז פיתחתי תיאוריה חדשה, תיאוריית הפסימיות המירבית. אם ברצונך להצליח בבחירת השקעות, חפש את נקודות הפסימיות המירבית.

- ג'ון טמפלטון

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©