נזכרתי בו ובדברים שאמר כנגד הממונים שמבזבזים מעות של ציבור כדי להנאות עצמם באתרוג נאה, שבזה הלשון אמר, אף המעות שלוקחים בהן את האתרוג צריכות שיהיו כשרות, כלומר מעות כשרות חשובות מהידור מצוה.

- שמואל יוסף עגנון
{ מתוך הסיפור "האתרוג", מתוך הספר "שמואל יוסף עגנון - מבחר סיפורים" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©