נמשך אדם להכניס את עצמו בספק; שם אין לו כישלון, וכל עניין לשינוי ניתן.

- מירון חיים איזקסון

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©