בעל נפש יתגעגע למולדתו יותר מאשר למזונותיו.

- רבי משה אבן עזרא
{ מתוך הספר "שירת ישראל" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©