בעבר לא ידעו הבורים לקרוא, והיום בגלל חוקי החינוך החדשים לימדנו אותם לקרוא וחשבנו שנוספו לנו עוד קוראים לספרות האנגלית, ורצנו ומילאנו את הספריות בספרים טובים, והתברר שלא הכחדנו את הבורות, אלא רק לימדנו אותה לכתוב ספרים חדשים.

- ה. ג. וולס

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©