אשרי האיש אם בין סופה לרעם,
פרחה הכלנית לו, ולו רק פעם.

- נתן אלתרמן

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©