הגעתי למסקנה שאלוהים שלח אותך בכדי למרר לי את החיים.

- מורה ללשון
{ קריית-חינוך, נתניה }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©