מכל מחלות הנפש אין אחת מגפתית או ממאירה יותר מאהבת חנופה.

- ריצ'ארד סטיל

5.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©