ברנש אחד פגע בפגוש מכוניתי אתמול. אמרתי לו 'פרו ורבו ומלאו את הארץ', אבל לא בדיוק במילים האלה.

- וודי אלן

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©