אחד מתפקידיו העיקריים של ידיד, הוא לספוג (בצורה ממותנת וסמלית) אותם עונשים שרוצים היינו, אלא שאין אנו יכולים, להביא על ראש שונאינו.

- אלדוס האקסלי
{ מתוך הספר "עולם חדש מופלא" }

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©