אוניברסיטה היא מאגר ידע. סטודנטים חדשים מביאים עמם מעט ידע, הבוגרים לא מוציאים שום ידע החוצה וכך נשמר ונאגר הידע בין כתלי האוניברסיטה.

- לא ידוע

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©